Zdravotní účinky kávy. Vědecky prokázané benefity konzumace kávy

7_hotovo

Odpověď na otázku, zda je káva zdravá či ne, zajímá lidstvo již velmi dlouho. Káva je opředena spoustou mýtů a pověr a názory na prospěšnost její konzumace se různí. V posledních letech ale jednoznačně dominují zprávy o prospěšnosti kávy pro naše zdraví. Pojďme se nyní společně na několik z nich podívat.

Káva obsahuje kromě své nejznámější součásti, kofeinu, celou řadu dalších látek. Patří k nim sacharidy, bílkoviny, antioxidanty a další látky, které mohou přispívat ke zdraví a celkové pohodě člověka. Pohled na kávu a její prospěšnost pro zdraví se neustále vyvíjí. V tomto článku přinášíme krátké shrnutí několika nedávných vědeckých studií, které poukázaly na možné pozitivní vlivy konzumace kávy na lidské zdraví.

Vyšší konzumace kávy je spojována s nižším rizikem předčasné smrti

Studie prezentovaná v roce 2017 na kongresu Evropské kardiologické společnosti zjistila, že vyšší konzumace kávy je asociována s nižším rizikem předčasného úmrtí. Studie byla provedena na 20 000 lidech. Vědci zjistili, že u účastníků výzkumu, kteří konzumovali minimálně 4 šálky kávy denně, se snížilo riziko předčasného úmrtí o 64 %, oproti těm účastníkům, kteří kávu nekonzumovali vůbec nebo jen málo.

Zvýšená konzumace kávy po dobu 4 let může snížit riziko vzniku cukrovky 2. typu

Výzkum vědců z univerzity v Harvardu ukázal, že zvýšená konzumace kávy – průměrně o 1 a půl šálku kávy (360 ml nápoje) může vést ke snížení rizika vzniku diabetu typu 2 o 11 %.

Káva pomáhá chránit před fibrózou jater i rakovinou

Mezi velmi diskutované patří pozitivní vliv konzumace kávy na zdraví jater. Výzkumníci v tzv. Rotterdamské studii potvrdili, že pití kávy pomáhá chránit před tvrdnutím jater. Studie se zúčastnilo téměř 2 500 lidí, z nichž ti, kteří denně vypili více než tři šálky kávy, vykazovali nižší pravděpodobnost vysokých hodnot tuhosti jater.

V jiné studii zase vědci potvrdili souvislost mezi spotřebou kávy a snížením rizika rakoviny jater. Přičemž zde dle vědců platí, že čím více kávy jedinec zkonzumuje, tím nižší pravděpodobnost rakoviny jater u něj je.

Konzumace kávy snižuje riziko výskytu Alzheimerovy choroby

Studie provedená ve Finsku na více než 1400 subjektech po dobu více než 20 let ukázala, že ti, co pijí 3 – 5 šálků kávy denně mají až o 2/3 nižší riziko rozvoje Alzheimerovy choroby v porovnání s těmi, kdo kávu nekonzumují vůbec.